Produkter Bark / Flis Belægningssten Brosten Brændsel Cement Chaussesten Granitskærver Grus Jordarter Stabilgrus Stenmel Strandsand Støbemix Sømaterialer Tilbehør Vaskede Sten Vejsalt
Vaskede Sten
Perlesten i 4/8mm 850 kr. / m³
Ærtesten i 8/16mm 825 kr. / m³
Nøddesten i 16/32mm 875 kr. / m³
Singels i 32/64mm 775 kr. / m³